Strona childheaven.pl używa plików cookies by świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji w Polityka cookies

Choroby dziecięce

Pomoc dla dziecka

Wiek przedszkolny

Wiek przedszkolny obejmuje okres życia dziecka, w przedziale od 3 do 7 lat. Jest to czas wielkich przemian ruchowych, umysłowych i emocjonalnych. Dziecko w tym okresie opanowuje podstawowe funkcje życiowe. Stopniowo osiąga dojrzałość szkolną. Coraz lepiej porozumiewa się z otoczeniem i wchodzi w interakcje społeczne.

topic status

Rozwój emocjonalny

AUTOR: Admin | DATA DODANIA: 2013-10-18 19:37:40

W wieku przedszkolnym kształtują się nawyki, sposoby zachowywania się, podstawowe potrzeby, skala uczuć oraz ważne wzorce osobowościowe z którymi dziecko pragnęło by się utożsamiać. Ten okres może stać się okresem krytycznym dla rozwoju osobowości, choćby ze względu na dużą wrażliwość i zmienność emocjonalną dzieci w wieku od 3 do

Czytaj więcej ...

topic status

Rozwój fizyczny

AUTOR: Admin | DATA DODANIA: 2013-10-18 19:39:41

Okres wieku przedszkolnego trwa od 4 do 6 r.ż. Poziom rozwoju motorycznego i sensorycznego dziecka w tym wieku umożliwia mu poruszanie się w najbliższym otoczeniu i docieranie do interesujących go obiektów. Dziecko wkraczające w okres wczesnego dzieciństwa ma wszystkie zęby mleczne, swobodnie porusza się chodząc i biegając, jest dość samodzielne

Czytaj więcej ...

topic status

Rozwój poznawczy

AUTOR: Admin | DATA DODANIA: 2015-08-18 19:46:03

Okres przedszkolny to okres rozwoju myślenia przedoperacyjnego u dzieci, który kończy się pojawieniem myślenia operacyjnego. Piaget wyróżnił trzy ograniczenia jakim podlega dziecięce myślenie w tym stadium. Są to: egocentryzm, który polega na dziecięcej niezdolności do ujmowania świata z punktu

Czytaj więcej ...

topic status

Rozwój ruchowy - aktywność ruchowa dziecka

AUTOR: Admin | DATA DODANIA: 2015-08-03 19:53:31

Rozwój ruchowy dziecka w wieku przedszkolnym jest mniej gwałtowny niż w poprzednich okresach rozwojowych i cechuje go względna harmonijność. Dziecko stopniowo doskonali zarówno swoje ruchy postawno-lokomocyjne, jak i również ruchy warunkujące sprawne wykonywanie czynności na przedmiotach. Dziecko rozwija także umiejętność utrzymywania

Czytaj więcej ...

topic status

Rozwój społeczny

AUTOR: Admin | DATA DODANIA: 2013-10-18 20:01:11

Kontakty dziecka z rówieśnikami są niestałe, zależne od przeważającego w danym okresie nastroju uczuciowego. Dzieci uczestniczą zarówno w zabawach samotnych, równoległych jak i wspólnych oraz zespołowych. Dziecko w wieku przedszkolnym nawiązuje dość szerokie kontakty społeczne z otoczeniem. Najbardziej ścisłe kontakty

Czytaj więcej ...