Strona childheaven.pl używa plików cookies by świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji w Polityka cookies

Choroby dziecięce

Pomoc dla dziecka

topic status

Wady wzroku u dzieci

AUTOR: Admin | DATA DODANIA: 2015-01-06 21:17:30

Wśród najczęstszych wad wzroku u dzieci wyróżniamy następujące: krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm, zez, niedowidzenie, optodysleksja. Bez względu na rodzaj zaburzenia widzenia, należy je szybko zdiagnozować i poddać leczeniu lub korekcji. Wizyta okulisty jest koniecznością nie podlegającą żadnych wątpliwości. Powinna

Czytaj więcej ...

topic status

Anartria i dyzartria

AUTOR: Admin | DATA DODANIA: 2014-09-14 15:50:10

Anartria i dyzartria są zaburzeniami mowy spowodowanymi uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy. Uszkodzenia te mogą przybierać różnoraki charakter ze względu na stopień i rozległość zakłócenia w napięciu mięśni odpowiedzialnych za akt mowy. Zostaje zaburzona kontrola i koordynacja czynności mięśniowej,

Czytaj więcej ...

topic status

Dysglosja

AUTOR: Admin | DATA DODANIA: 2014-09-13 15:13:17

Terminem dysglosja określamy wadliwą wymowę związaną z anatomicznymi wadami obwodowymi aparatu mowy. Wśród przyczyn dysglosji wyróżniamy: rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego, problemy skróconego wędzidełka języka (ankyloglosja), różnego rodzaju wady zgryzu. Zaburzenia te dotyczą więc nieprawidłowości

Czytaj więcej ...

topic status

Afazja dziecięca

AUTOR: Admin | DATA DODANIA: 2014-09-01 22:12:04

Afazja dziecięca jest pierwotnym zaburzeniem zachowania językowego, które wynika z patologii mózgowej. Zaburzenia te nie stanowią jednak wtórnej konsekwencji innych zaburzeń wynikających z dysfunkcji mózgu. Można wyróżnić dwie postacie kliniczne afazji dziecięcej. Są nimi afazja rozwojowa (afazja wrodzona) i nabyta.

Czytaj więcej ...

topic status

Afazja

AUTOR: Admin | DATA DODANIA: 2014-08-28 21:07:45

Afazja jest zaburzeniem mowy związanym z rozpadem istniejącego już systemu komunikacyjnego. Pojawia się w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu w obrębie obszaru mowy (struktury korowe i podkorowe). Jest związana z naruszeniem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Skutkiem jest zachwianie czynności planowania, nadawania i odbioru wypowiedzi

Czytaj więcej ...